Procházka s degustací

22.01.2023

Inspiroval jsem se v Porýní, konkrétně v Rheingau, kde jsem absolvoval procházku okolo malebné vesnice nad Rýnem, ochutnal víno, dozvěděl se něco z historie a pokochal se výhledy. 

Rád bych na oplátku já Vám byl průvodcem Pavlovem a jeho bezprostředním nádherným okolím. Díky poloze na úpatí Pavlovských vrchů nás překvapují nové a nové výhledy. A protože Pavlov není jen víno, Pálavské kopce ale jsou tu zdokumentované pobyty římských legií ale hlavně nálezy z doby ledové a nedaleké místo nálezu Věstonické Venuše - je o čem si vyprávět. 

Procházka je dlouhá 4km, trvá 2 hodiny a má obvykle 4 zastavení. 

Setkáváme se na naší zahradě, rozdáme si skleničky a ochutnáme první vzorek. Poté vyrážíme vesnicí do táhlého stoupání abychom nad vesnicí u 2.vzorku pohlédli na moravské moře - tedy Novomlýnské nádrže. Poté okolo barokního hřbitova projdeme podél úpatí Pálavy na jižní konec vesnice, dáme třetí vzorek a kolem vinařství Reisten jeho vinicemi (Slunný vrch a U Božích muk) už klesáme ke 4.vzorku. V cíli na návsi u kostela nás čeká 5.vzorek a Vás turisty možnost popíjet dále v místní vinotéce.